Ważne telefony

POTRZEBUJESZ  POMOCY  – ZADZWOŃ!

Telefon alarmowy: 112

POGOTOWIE RATUNKOWE 999
STRAŻ POŻARNA 998
POLICJA 997
STRAŻ MIEJSKA 986   lub  (32) 271 24 51
POGOTOWIE  ENERGETYCZNE 991
ZARZĄD ROD KAPRYS (32) 272 23 53;

email: zarzad@rod-kaprys.pl

PREZES ROD KAPRYS
WOŹNIAK JANINA
513-036-945
V-CE PREZES ROD
GRABOWSKI ROBERT
515-786-056
SEKRETARZ ROD KAPRYS
GRABOWY IRENA
512-429-745
GOSPODARZ  KAPRYS   I
LEŚNIOWSKI BOGDAN
692 073 714
GOSPODARZ  KAPRYS   II
GALUSIK HIERONIM
517-074-381
ELEKTRYK  ROD
FIRMA VIGO Z ZABRZA
793-397-183
KOMISJA REWIZYJNA
DUBIEŃSKA HALINA
607 087 527
SKARBNIK
JANINA CZUCHRAJ
502-958-470;

Opłaty, podawanie np. stanu wodomierza:

email: rod.kaprys.pl@gmail.com

            Rachunek bankowy PKO: 18 1020 2401 0000 0802 0233 0561

          BIURO ZARZĄDU ROD JEST NIECZYNNE, AŻ DO ODWOŁANIA (Covid-19)