Prawo w PZD

Prawo w PZD, wzory dokumentów

Zapraszamy do zapoznania się z zestawem aktów prawnych regulujących funkcjonowanie PZD Czytaj  Pobierz plik
Ustawa 18 grudnia 2013r. prezydent Bronisław Komorowski podpisał obywatelski projekt ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, a 9 stycznia br. opublikowany został w Dzienniku Ustaw.    Pobierz
 Statut PZD Zweryfikowany Statut PZDW związku z wejściem w życie w dniu 19 stycznia 2014r. ustawy z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych, zgodnie z art. 65 ust 2 ustawy Statut Polskiego Związku Działkowców zachowuje moc obowiązującą, za wyjątkiem postanowień sprzecznych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności nową ustawą o ROD. Z tego względu Krajowa Rada PZD uznała za konieczne przeprowadzić analizę zapisów Statutu PZD w kontekście ich zgodności z nową ustawą o ROD i wydanie, na podstawie kompetencji wynikającej z § 150 ust. 2 pkt 5 Statut PZD, interpretacji, która będzie wiążąca dla organów PZD do czasu uchwalenia nowego Statutu PZD.  Pobierz
   Uchwała Nr  1/XVII/2014  Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców  z dnia 9 stycznia 2014r.  w sprawie interpretacji postanowień Statutu Polskiego Związku Działkowców w świetle zapisów ustawy z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych    Pobierz
 Regulamin ROD  Podczas posiedzenia KR PZD, które odbywało się 20 i 21 lutego br. przyjęty został Regulamin Rodzinnego Ogrodu Działkowego, który zacznie obowiązywać od 1 marca 2014r. Warto pamiętać, że nowy Regulamin ma charakter tymczasowy. Po przyjęciu nowego Statutu przez Krajowy Zjazd będzie musiał powstać nowy dokument, który zostanie dostosowany do jego zapisów

Podczas posiedzenia KR PZD, które odbywało się 1 października 2015 roku uchwalony został Regulamin Rodzinnego Ogrodu Działkowego, który zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2016 roku.

  Pobierz

 

 

 

 

 

Nowy regulamin ważny od stycznia 2016

 Uchwały Aktualne uchwały można znaleźć na stronie głównej PZD Czytaj
 Wzory dokumentów Aktualne wzory dokumentów i druków Czytaj

Działkowcy mogą również uzyskać poradę prawną pod numerem telefonu 22 101-34-54,  w każdy piątek w godz. 10:00 – 15:00 . Wszelkie informacje i materiały prawne pochodzą ze strony PZD.  Dodatkowo odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, znaleźć można na stronie www.pzd.pl