Problemy techniczne na działce

Wszelkie problemy techniczne takie jak brak wody lub energii elektrycznej prosimy zgłaszać do biura zarządu ROD, ewentualnie bezpośrednio do elektryka ogrodu (tel. 512-028-633) lub gospodarza ogrodu.

Jednocześnie informujemy, że awarie elektryczne od licznika włącznie do działki usuwa działkowiec we własnym zakresie lub z pomocą  osób trzecich posiadających stosowne uprawnienia SEP.

Brak energii elektrycznej na działce może być spowodowany wyłączeniem prądu przez elektryka ogrodu „Kaprys” z powodu niezapłaconych rachunków za zużytą energię.