Skład Zarządu

Skład Zarządu
1. Jan Lewandowski -prezes
2. Ryszard Tarza– wiceprezes
3. Katarzyna Kondrat – skarbnik
4. Katarzyna Leśniewska – sekretarz
Członkowie
1. Grzegorz Bajda
2. Anna Wolany
3. Mariusz Zapora
4. Bogumił Rutkowski
5. Gabriela Grabowska
6. Paweł Jankowski