ZMIANA ZARZĄDU

W dniu 9.06.2022r. wybrano nowy skład Zarządu ROD KAPRYS.

Grzegorz Bajda – Prezes

Katarzyna Kondrat – Skarbnik

Ryszard Tarza – Sekretarz