Skład zarządu

 Zarząd ROD

Lewandowski Jan – Prezes

Tarza Ryszard- wiceprezes

Stefaniak Betina – Skarbnik

Leśniewska Katarzyna – Sekretarz