Gospodarze ROD KAPRYS

Gospodarze ROD KAPRYS

1.Pan Jan Lewandowski  501-252-108

2. Pan Ryszard Tarza       609-279-738

Do 15 czerwca 2022r będą pełnić funkcję gospodarzy , po tej dacie będzie nowy gospodarz.

3. Elektryk firma FHU WERPOL  511-748-989