Archiwum wiadomości

Nadzwyczajne Posiedzenie Okręgowego Zarządu Śląskiego

Wpis z dnia 4 czerwca 2012 | Autor wpisu: | Kategoria: Archiwum wiadomości | Możliwość komentowania Nadzwyczajne Posiedzenie Okręgowego Zarządu Śląskiego została wyłączona

W dniu 24 maja 2012 roku obyło się Nadzwyczajne Posiedzenie Okręgowego Zarządu Śląskiego – Polskiego Związku Działkowców. Było to już 3 posiedzenie OZ w okręgu śląskim w 2012 roku.

Obrady zainicjował Prezes OZ Śląskiego PZD Pan Jerzy Leśniak, który przywitał zgromadzonych członków OZ i gości, a następnie w skrócie omówił aktualną sytuację Związku w świetle zaskarżonej ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych.

W następnym wystąpieniu głos zabrał Pan Marek Pytka – Kierownik Wydziału Prezydialnego KR PZD, który przedstawił aspekty prawne postępowania, które toczy się przed Trybunałem Konstytucyjnym. Ponadto w swoim wystąpieniu podkreślił istotę i konieczność wysyłania listów i stanowisk do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zaskarżonej ustawy, a także listów kierowanych do Marszałka Sejmu RP w sprawie zmiany reprezentacji Sejmu na planowanej na 28 maja 2012 r. rozprawie.
W dalszej części wystąpienia podkreślił korzyści wynikające z dobrej współpracy między jednostkami samorządu terytorialnego, a Rodzinnymi Ogrodami Działkowymi.

W kolejnym punkcie posiedzenia Okręgowego Zarządu Śląskiego PZD, zebrani podjęli kilkanaście uchwał, dotyczących związkowej działalności.

Pod koniec obrad wywiązała się ożywiona merytorycznie dyskusja, która dotyczyła współpracy ROD z samorządami. W dyskusji głos zabierali członkowie OZ, którzy w kilku słowach starali się nakreślić formy pomocy jakie miasta i gminy oferują na terenie, w którym istnieją ogrody działkowe. Wniosek jaki wypłynął z dyskusji wskazuje, że niektóre miasta nie przechodzą obojętnie obok ogrodów działkowych i służą pomocą przy realizacji statutowych działań podejmowanych przez ROD.

Na zakończenie posiedzenia Okręgowego Zarządu Śląskiego PZD została przeprowadzona uroczystość wyeksponowania „Drzewka Kongresowego”, które stanowi symbol II Kongresu PZD, odbytego 22 września 2011 roku.

Pod koniec obrad wywiązała się ożywiona merytorycznie dyskusja, która dotyczyła współpracy ROD z samorządami. W dyskusji głos zabierali członkowie OZ, którzy w kilku słowach starali się nakreślić formy pomocy jakie miasta i gminy oferują na terenie, w którym istnieją ogrody działkowe. Wniosek jaki wypłynął z dyskusji wskazuje, że niektóre miasta nie przechodzą obojętnie obok ogrodów działkowych i służą pomocą przy realizacji statutowych działań podejmowanych przez ROD.