Tabela opłat

Tabela opłat

Tabela opłat
w roku 2017
Składka członkowska
6zł
Opłata ogrodowa od m2 działki , z tego 7 groszy partycypacja odprowadzona do OZ PZD ilosc m2*0,40zł
Wywóz odpadów komunalnych (zgodnie z uchwałą Rady Gminy Zabrze) 50zł
Dodatkowa opłata za straty w wywozie odpadów komunalnych w roku 2016 10zł
Energia elektryczna 0,65zł/kwh
Opłata energetyczna (dla działek , które są podłączone do sieci ogrodowej) 10zł
Zaliczka za wodę (do rozliczenia) 40zł
Woda 6,10zł/m3
 Opłata ogrodowa wodna (dla działek, które mają  zamontowany wodomierz) oraz  40 zł. zaliczka za wodę . do rozliczenia 10zł
 Opata ogrodowa remontowa 40zł
Numer konta na które można dokonywać wpłat za działkę:
18 1020 2401 0000 0802 0233 0561

R.O.D. „Kaprys”
ul. Krakowska 103
41-808 Zabrze