Tabela opłat

Tabela opłat

Tabela opłat
w roku 2019
Składka członkowska
6zł
Opłata ogrodowa od m2 działki , z tego 8 groszy partycypacja odprowadzona do OZ PZD ilość m2*0,45zł
Wywóz odpadów komunalnych (zgodnie z uchwałą Rady Gminy Zabrze) 50zł
Opłata modernizacyjna 50zł
Energia elektryczna 0,63zł/kwh
Opłata energetyczna (dla działek , które są podłączone do sieci ogrodowej) 10zł
Zaliczka za wodę (do rozliczenia) 40zł
Woda 6,10zł/m3
Opłata ogrodowa wodna (dla działek, które mają  zamontowany wodomierz) oraz  40 zł. zaliczka za wodę . do rozliczenia 10zł
Opłata inwestycyjna jednorazowa (dotyczy tylko nowego działkowca) 650zł
Numer konta na które można dokonywać wpłat za działkę:
18 1020 2401 0000 0802 0233 0561

R.O.D. „Kaprys”
ul. Krakowska 103
41-808 Zabrze