Historia ogrodu

Inicjatorem założenia ogrodu był Pan Kutrowski Kazimierz – pracownik kopalni „Rokitnica”, który dzięki pomocy Dyrekcji Kopalni zdobył wszelkie zezwolenia, jak również szczegółową lokalizację dla nowo powstającego ogrodu.

Plan zagospodarowania ogrodu został opracowany przez instruktowa Wojewódzkiego Zarządu Pracowniczych Ogrodów Działkowych pana Józefa Rumun przy czynnym współudziale Pana Kazimierza Kutrowskiego, który do roku 1953 pełnił funkcję gospodarza ogrodu. W tym czasie wykonano wytyczne dróg i działek oraz ogrodzenie.

Rok Wydarzenie
1951 Zostaje założony w Zabrzu – Rokitnicy pracowniczy ogród działkowy „Górnik” początkowo o powierzchni 16 hektarów, następnie powiększony do 18ha.
1957 Ponownie zwiększono powierzchnię ogrodu o 13 hektarów. Łącznie 31 hektarów, tj. 9015 metrów kwadratowych.
1968 Przewodniczącym zarządu ogrodu został Pan inż. Wilhelm Janoszka. Ogród został również przemianowany. Jego nowa nazwa to P.O.D „25-lecia PRL”.
1972 Został wybrany nowy zarząd pod przewodnictwem Pana Alfreda Sobel
1975 Zorganizowano coroczne święto „Dnia Działkowca” oraz wystawę plonów.

1976 Obchodzono 25 lecie ogrodu. W kolejnych latach ogród otrzymywał kolejno V, IV, III miejsce na szczeblu współzawodnistwa Rejonu Miasta Zabrze.

1981 Zorganozowane zostały „wczasy na działkach” dla emerytów i seniorów pod patronatem kopalni „Pstrowski”.
1990 Dokonano zmiany nazwy ogrodu na P.O.D „Kaprys” – zatwierdzone przez Prezydium Wojewódzkiego Zarządu w Katowicach.
1991 Przyłączono ogródki działkowe  od ulicy Botwina i ul Budowlanej przez co ogród zwiększył powierzchnię uprawną.
1994 Ogród otrzymał dotację z Wojewódzkiego Zarządu w Katowicach w wysokości 50mln „starych złotych” na przeprowadzenie wstępnych prac dotyczących elektryfikacji ogrodu.
1996 Zostały wymienione w świetlicy stare okna na nowe – plastykowe.
2001 Jubileusz 50 lat ogrodu.
2009 Zorganizowano festyn rodzinny – Rokitnica 2009

2010 Po rezygnacji z funkcji Prezesa ogrodu zebranie sprawozdawczo-wyborcze wybrało nowego Prezesa – p. Janinę Woźniak.

2010 Uroczystość dożynkowa 2010. Na zdjęciu od lewej: p. Jerzy Wereta, p. Janina Woźniak, p. Czesław Wardalski, p. Alfred Sobel, p. Tomasz Olichwer

2011 Jubileusz 60 lat ogrodu.