O ogrodzie

Podstawowe informacje

Rodzinny   Ogród   Działkowy   „Kaprys”   znajduje   się   w   Zabrzu   przy ul. Krakowskiej,   położony   jest   w  jednostkach   ewidencyjnych:   247801_1.0007 [Rokitnica], 247801_1.0003 [Grzybowice] oraz 247801_1.0014 [Wieszowa].

Ogród obecnie zajmuje teren o całkowitej powierzchni 40,3268 ha i został podzielony na 701 działek. Sumaryczna powiechnia działek rodzinnych wynosi 33,4634 ha, w tym powierzchnia wjazdów i alejek 4,4610 ha, natomiast powierzchnia nieużytków, placu zabaw i skweru wynosi: 2,4024 ha.

 

R.O.D. „Kaprys” został podzielony na trzy parcele:

Parcela 1 (teren starego ogrodu „Kaprys”):

 1. liczba działek: 505,
 2. powierzchnia całkowita wynosi: 33.3491 m2,
 3. sumaryczna powierzchnia działek rodzinnych wynosi: 33,23 ha,
 4. powierzchnia wjazdów i alejek wynosi: 3.1121 ha,
 5. powierzchnia nieużytku i skweru wynosi: 1.1910 ha.

Kliknij tutaj aby zobaczyć plan poglądowy parceli 1 i 2

Parcela 2 (teren nowego ogrodu „Kaprys” sąsiadujący z terenem starego ogrodu):

 1. liczba działek: 172,
 2. powierzchnia całkowita wynosi: 9.1817 ha,
 3. sumaryczna powierzchnia działek rodzinnych wynosi: 6.7243 ha,
 4. powierzchnia wjazdów i alejek wynosi: 1.2460 ha,
 5. powierzchnia nieużytków i placu zabaw wynosi: 1.2114 ha.

Kliknij tutaj aby zobaczyć plan poglądowy parceli 1 i 2

Parcela 3 (teren ogrodu przy ulicy Bocznej):

 1. liczba działek: 24,
 2. powierzchnia całkowita wynosi: 1.3682 ha,
 3. sumaryczna powierzchnia działek rodzinnych wynosi: 1.2653 ha,
 4. powierzchnia wjazdów i alejek wynosi: 0.1029 ha.

Kliknij tutaj aby zobaczyć plan poglądowy parceli 3